Новини

Нові міркування британського редактора Ендрю Шеппарда над поезією Коротка
19 Липня 2023

Ендрю Шеппард, головред британськго видання «East-West Review»  висловився щодо поезії Олександра Коротка, яка увійде в нову збірку автора «Блекаут» (Blackout). Робота над збіркою майже завершена. 

Міркування Ендрю Шеппарда в оригіналі та перекладі  публікуємо нижче:

“I’m very hesitant to accept your invitation to make myself a critic of Alexander’s poetry. Some of it works particularly well in English, some of it not so well – but that’s in English, and the way in which we read poetry is, in general, very different from the way in which the same poems are read in Russian.

Of the most recent Blackout poems, numbers 77, 80, 85 and 86 work the best in English – number 85 in particular. 85 is a poem of a genius. I loved it so much. What a great work!

In any case, I think that on the whole Alexander’s poems are best taken together as a group. Then we begin to see what his recurring interests and concerns are, and to spot, for instance, that he mentions abandoned pets in the destroyed towns in Blackout poems 55 and 86.

Judging purely on the basis of the English translations, I think it would be a pity to let poems 87 and 88 remain as the last in the book. Alexander moved a few poems around at the end of War Poems – I think possibly writing one or two more especially for the purpose of bringing the collection to the best possible conclusion. It would probably be a good idea to do the same in bringing Blackout to its close. Do you think 2 more poems are possible?”

“Я дуже не наважуюсь прийняти Вашу пропозицію стати критиком поезії Олександра. Деякі з них особливо добре працюють англійською, деякі не дуже – але це англійською, а те, як ми читаємо вірші, загалом сильно відрізняється від того, як ті ж вірші читаються російською.

З останніх віршів «Блекаут» (Blackout) найкраще англійською працюють номери 77, 80, 85 та 86 – особливо номер 85. 85 – геніальний вірш. Мені він дуже сподобався. Який величний твір!

У будь-якому разі, я думаю, що загалом вірші Олександра найкраще сприймати гуртом. Тоді ми починаємо бачити, які у нього постійні інтереси та проблеми, і помічаємо, наприклад, що він згадує покинутих свійських тварин у зруйнованих містах у віршах  «Блекаут» 55 та 86.

Якщо судити виключно з англійських перекладів, то, на мій погляд, було б шкода залишати вірші 87 та 88 останніми у книзі. Олександр переставив кілька віршів наприкінці  «Війни» (прим. збірка, що вийшла у 2022 році в видавництві Glagoslav) – я думаю, написав один або два спеціально для того, щоб довести збірку до найкращого завершення. Можливо, було б гарною ідеєю зробити те саме, щоб завершити  «Блекаут». Як ви вважаєте, чи можливо написати ще два вірші?”